CEM I 42,5 R CZERWONY

Właściwości

 • Bardzo wysoka wytrzymałość wczesna (po 2 dniach) i normowa (po 28 dniach)
 • Niewielki przyrost wytrzymałości w dłuższym okresie dojrzewania
 • Przyspieszony czas wiązania
 • Wysokie ciepło uwodnienia (wydzielane podczas wiązania i twardnienia cementu)
 • Dobra więźliwość wody w zaprawach i betonach
 • Dobra urabialność mieszanek betonowych i zapraw
 • Możliwość stosowania w obniżonej temperaturze otoczenia


Zastosowanie
Cement CZERWONY to wysokiej jakości, efektywne spoiwo, które doskonale sprawdza się przy wykonywaniu mieszanek betonowych i zapraw z przeznaczeniem dla:

 • Elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynku w tym m.in.: fundamenty, ściany, stropy, nadproża, wieńce, schody, tarasy, posadzki, wylewki i gładzie cementowe
 • Produkcji drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych takich jak; bloczki fundamentowe i ścienne, płytki chodnikowe, kostka brukowa, elementy ogrodzeń itp.
 • Prac murarskich i tynkarskich (zaprawy cementowe i cementowo – wapienne)
  Podbudów i stabilizacji pod nawierzchnie z betonu, kostki i płyt chodnikowych
 • Parametry techniczne

  PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANIA
  normy
  PN-EN 197-1
  WYNIKI OZNACZEŃ
  (Cementownia)
  BADANIA
  WG NORMY
  CEM I 42,5 R CZERWONY
  Powierzchnia właściwa wg Blaine’a (cm2/g) - 4124 PN-EN 196-6
  Początek wiązania (min) ≥ 60 184 PN-EN 196-3
  Koniec wiązania (min) - 242 PN-EN 196-3
  Zmiana objętości (mm) ≤ 10 1,0 PN-EN 196-3
  Wytrzymałość na ściskanie (MPa)
  - po 2 dniach
  - po 28 dniach

  ≥ 20,0
  ≥ 42,5 ≤ 62,5

  30,1
  60,2
  PN-EN 196-1
  Zawartość SO3 (%)  ≤ 4,0   2,95 PN-EN 196-2  
  Zawartość CI (%)  ≤ 0,1   0,089  PN-EN 196-21
  Zawartość rozp. Cr(VI) (ppm) ≤ 2,0    0,18 PN-EN 196-10
  Pozostałość nierozpuszczalna (%) ≤ 5,0 0,57 PN-EN 196-2
  Straty prażenia (%) ≤ 5,0 3,33 PN-EN 196-2