EPS 040 fasada

Są to płyty produkowane metodą spieniania polistyrenu i przeznaczone do:

  • wykonywania izolacji termicznej w miejscach o niewielkich obciążeniach mechanicznych (ocieplanie i docieplanie ścian).
  • ocieplanie ścian oraz stropów od spodu w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania BSO (metoda lekka-mokra),
  • ocieplanie ścian zewnętrznych w konstrukcji z okładziną i wentylowanych szczeliną powietrzną (metoda lekka-sucha),
  • ocieplanie ścian szkieletowych z poszyciem drewnianym z wentylowaną szczeliną powietrzną od zewnątrz pod tynk,
  • ocieplanie wieńców w postaci szalunku traconego pod tynk,
  • ocieplanie nadproży, ościeży otworów okiennych i drzwiowych oraz innych mostków termicznych,
  • ocieplanie prefabrykowanych płyt warstwowych zewnętrznych,
  • izolacja cieplna wszelkich ścian warstwowych.
λ – współczynnik przewodzenia ciepła w temp. 10oC [W/mK] ≤ 0,040
Wytrzymałość na zginanie [kPa] ≥ 100
Klasa reakcji na ogień E